آبا یکی از خاطره انگیز ترین گروه های دهه هشتاد میلادی از کشور سوئد است. نام این گروه برگرفته از حرف اول نام اعضا بود. سبک خاص آبا و اجرای سینتی سایزر خاص این گروه، آن را از دیگر گروه ها متمایز می کرد. متن ترانه ها معمولاً درباره احساسات عاطفی و افکار روزمره دوران خود بوده است.

لیریک / متن ترانه / ترجمه فارسی آهنگ های آبا Abba

روز قبل از آمدنت
برچسب ها: Aba، Abba، آبا