لیریک / متن ترانه / ترجمه فارسی آهنگ Epitaph

اثر King Crimson

English فارسی
The wall on which the prophets wroteدیواری که پیام آوران بر آن نوشتند
Is cracking at the seamsسراسر ترک بر داشته است
Upon the instruments of deathبا ساز های مرگ
The sunlight brightly gleamsآفتاب بروشنی سوسو می زند
When every man is torn apartهر انسانی از هم گسیخته است
With nightmares and with dreams,با کابوس ها و رویا ها
Will no one lay the laurel wreathآیا کسی بار قهرمانی را بدوش نخواهد کشید؟
As silence drowns the screamsدر حالیکه سکوت فریاد ها را غرق می کند
Confusion will be my epitaphسردرگمی، سنگ نبشته ی من خواهد بود
As I crawl a cracked and broken pathدر حالی که در مسیری تنگ و تاریک می خزم
If we make it we can all sit back and laugh,اگر پیروز شدیم، می توانیم آرام بگیریم و بخندیم
But I fear tomorrow I'll be crying,ولی می ترسم که فردا گریان باشم
Yes I fear tomorrow I'll be cryingبله می ترسم که فردا گریان باشم
کار در آلمان
Yes I fear tomorrow I'll be cryingبله می ترسم که فردا گریان باشم
Between the iron gates of fate,بین دروازه های آهنین سرنوشت
The seeds of time were sown,تخم های زمان کاشته شده اند
And watered by the deeds of those و با کردار آنهایی آبیاری شده اند
Who know and who are known;که می شناسند و شناخته شده اند
Knowledge is a deadly friendآگاهی رفیقی مرگبار است
If no one sets the rulesاگر کسی برایش قوانینی وضع نکند
The fate of all mankind I seeسرنوشت بشری که من می بینم
Is in the hands of foolsدر دست نادانان است
Confusion will be my epitaphسردرگمی، سنگ نبشته ی من خواهد بود
As I crawl a cracked and broken pathدر حالی که در مسیری تنگ و تاریک می خزم
If we make it we can all sit back and laugh,اگر پیروز شدیم، می توانیم آرام بگیریم و بخندیم
But I fear tomorrow I'll be crying,ولی می ترسم که فردا گریان باشم
Yes I fear tomorrow I'll be cryingبله می ترسم که فردا گریان باشم
اشعار و کلمات: FRIPP, ROBERT / GILES, MICHAEL REX / LAKE, GREG / MCDONALD, IAN / SINFIELD, PETER JOHN
ترجمه: نئو مارکت
توجه: در صورتیکه در ترجمه پیشنهاد بهتری دارید در کامنت بنویسید و در صورت تایید، نام شما را در مشارکت کنندگان ترجمه ترانۀ «Epitaph» اضافه خواهیم کرد.
برچسب ها: King Crimson، Progressive Rock، ترجمه ترانه، راک پراگرسیو، کینگ کریمسن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.