لیریک / متن ترانه / ترجمه فارسی آهنگ Diamant

اثر Rammstein

Deutsch فارسی
Du bist so schön, so wunderschönتو زیبایی، بسیار زیبا
Ich will nur dichتنها میخوا هم ات
Immer nur dich ansehenکه تنها نگاه ات کنم
Lässt die Welt um mich verblassenو بگذارم که دنیا در اطرافم محو گردد
Kann den Blick nicht von dir lassenنمی توانم چشم از تو بردارم
Und dieses Funkeln deiner Augenو آن درخشش چشمان تو
Will die Seele aus mir saugenروح مرا می مکد از بدنم
Du bist schön wie ein Diamantتو زیبایی همچون الماس
Schön anzusehen wie ein Diamantخوش جلوه ای چون الماس
Doch bitte lass mich gehenولی بگذار که بروم
Wie ein Juwel, so klar und reinهمچون جواهر، چه شفاف و خالص
Dein feines Licht war mein ganzes Seinنور حضورت همۀ هستی من بود
Wollte dich ins Herzen fassenمیخواستم ترا به قلبم ببرم
Doch was nicht lieben kann, muss hassenولی آنکه عشق نمی تواند بدهد می بایست نفرت ورزد
کسب و کار در آلمان
Und dieses Funkeln deiner Augenو آن درخشش چشمان تو
Will die Seele aus mir saugenروح مرا می مکد از بدنم
Du bist schön wie ein Diamantتو زیبایی همچون الماس
Schön anzusehen wie ein Diamantخوش جلوه ای چون الماس
Doch bitte lass mich gehenولی بگذار که بروم
Welche Kraft, was für ein Scheinچه نیرویی، چه درخششی
Wunderschön wie ein Diamantزیبا همچون یک الماس
Doch nur ein Steinولی همچنان یک تکه سنگ
ترجمه: نئو مارکت
توجه: در صورتیکه در ترجمه پیشنهاد بهتری دارید در کامنت بنویسید و در صورت تایید، نام شما را در مشارکت کنندگان ترجمه ترانۀ «Diamant» اضافه خواهیم کرد.

برچسب ها: Rammstein، رامشتاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.