می 31, 2019

روز قبل از آمدنت

۰.۰ ۰۰
می 31, 2019

آبا Abba

آبا یکی از خاطره انگیز ترین گروه های دهه هشتاد میلادی از کشور سوئد است. نام این گروه برگرفته از حرف اول نام اعضا بود. سبک […]