آبا یکی از خاطره انگیز ترین گروه های دهه هشتاد میلادی از کشور سوئد است. نام این گروه برگرفته از حرف اول نام اعضا بود. سبک خاص آبا و اجرای سینتی سایزر خاص این گروه، آن را از دیگر گروه ها متمایز می کرد. متن ترانه ها معمولاً درباره احساسات عاطفی و افکار روزمره دوران خود بوده است.

لیریک / متن ترانه / ترجمه فارسی آهنگ های آبا Abba

روز قبل از آمدنت
می 31, 2019

آبا Abba

آبا یکی از خاطره انگیز ترین گروه های دهه هشتاد میلادی از کشور سوئد است. نام این گروه برگرفته از حرف اول نام اعضا بود. سبک […]