ژوئن 8, 2019

جمعۀ غمگین Gloomy Sunday

ژوئن 6, 2019

خیلی دور Weit Weg

ژوئن 5, 2019

لئونارد کوهن Leonard Cohen

خواننده محبوب کانادایی که هرچه پیرتر می شد صدایش جا افتاده تر می شد، و همین چند سال پیش در گذشت. اشعار عاشقانه و آرام او […]
ژوئن 5, 2019

یک فنجان قهوه‌ی دیگر