لئونارد کوهن متن ترانه

خواننده محبوب کانادایی که هرچه پیرتر می شد صدایش جا افتاده تر می شد، و همین چند سال پیش در گذشت.

اشعار عاشقانه و آرام او مورد علاقه همگان بود و هنوز ترانه هایش در کافه ها پخش می شود.

لیریک / متن ترانه / ترجمه فارسی آهنگ های لئونارد کوهن Leonard Cohen

روی من حساب کنلب تاریک رودخانه
ژوئن 5, 2019

لئونارد کوهن Leonard Cohen

خواننده محبوب کانادایی که هرچه پیرتر می شد صدایش جا افتاده تر می شد، و همین چند سال پیش در گذشت. اشعار عاشقانه و آرام او […]