ژوئن 5, 2019

روی من حساب کن

ژوئن 5, 2019

لب تاریک رودخانه

ژوئن 5, 2019

لئونارد کوهن Leonard Cohen

خواننده محبوب کانادایی که هرچه پیرتر می شد صدایش جا افتاده تر می شد، و همین چند سال پیش در گذشت. اشعار عاشقانه و آرام او […]