لیریک برخی ترانه های انتخابی بهمراه ترجمه فارسی آنها توسط نئومارکت

(لیریک به متن ترانه ها گفته می شود)

 

 

نئو لیریکس
امتیاز بدهید
برچسب ها: ترانه، لایریک، لیریک، لیریکس، موزیک