مدیا کانورتر (Media Converter) یکی از سیستم های انتقال مخابرات نوری است که پس از اتمام یک پروژه فیبر نوری در دو سر خط نصب شده و وظیفه اش تبدیل اطلاعات الکتریکی (دیتا) به سیگنال های نوری و بالعکس می باشد.

به مدیا کانورتر همچنین مبدل فیبر نوری گفته می شود.

در تعریف، به هر دستگاهی […]