فیبر نوری چیست؟
فیبر نوری یک تار شیشه ای باریک است که نور می تواند در این تار مسافت های بلندی را بپیماید و اطلاعات را با خود حمل کند.

برای ارسال اطلاعات از یک نقطه به یک نقطه دیگر، چندین بستر مخابراتی وجود دارد. شما می توانید بر روی زوج سیم مسی، کابل کواکسیال، کابل […]