لیریک / متن ترانه / ترجمه فارسی آهنگ Gloomy Sunday / Szomorú vasárnap

اثر Heather Nova / Rezső Seress

English فارسی
Sunday is gloomy,جمعه غمگین است
My hours are slumberlessساعت هایم بیخوابند
Dearest the shadowsای عزیزترینم سایه هایی..
I live with are numberless..که با من میزیند بی شمارند
Little white flowersگلهای سپید کوچک
Will never awaken youهرگز بیدارت نمی کنند
Not where the black coach ofنه جایی که مبل سیاهِ..
Sorrow has taken you..افسردگی ترا در بر گرفته است
Angels have no thoughtفرشتگان خیالِ..
Of ever returning you..بازگرداندنت را ندارند
Would they be angryآیا خشم گین می شوند
ویزای کاری آلمان
If I thought of joining you?اگر به ملحق شدنت بیاندیشم؟
Gloomy Sundayجمعۀ غمگین
Gloomy is Sunday,غمگین است جمعه
With shadows I spend it allبا سایه هایی که سپری اش می کنم
My heart and Iمن و قلبم
Have decided to end it allتصمیم گرفتیم که تمامش کنیم
Soon there'll be candlesبزودی شمع ها روشن خواهند شد
And prayers that are said I knowو دعا هایی که میگویند بلدم
Let them not weepبگذار اشکی نریزند
Let them know that I'm glad to goبگذار بدانند که شادم برای رفتن
Death is no dreamمردن مانند خواب نیست
For in death I'm caressing youچون در مردن ترا نوازش خواهم کرد
With the last breath of my soulبا واپسین نفس جانم
I'll be blessing youترا برکت خواهم داد
Gloomy Sundayجمعۀ غمگین
Dreaming, I was only dreamingرویا؛ تنها رویا می دیدم
I wake and I find you asleepبیدار می شوم و تو را خواب می یابم
In the deep of my heart, dearدر ژرفای قلبم، عزیز
Darling I hopeعزیزِ من امید دارم
That my dream never haunted youکه رویای من هرگز ترا نگرفته باشد
My heart is tellin' youقلب من می گویدت
How much I wanted youچقدر ترا می خواسته‌ام
Gloomy Sundayجمعۀ غمگین
ترجمه: نئو مارکت
توجه: در صورتیکه در ترجمه پیشنهاد بهتری دارید در کامنت بنویسید و در صورت تایید، نام شما را در مشارکت کنندگان ترجمه ترانۀ «Gloomy Sunday / Szomorú vasárnap» اضافه خواهیم کرد.
برچسب ها: Gloomy Sunday، ترجمه آهنگ، ترجمه ترانه، جمعه غمگین، لیریک، یکشنبه غمگین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.