حتما دیده اید که در سایت هایی که پارسی زبان هستند، پاراگراف ها دارای خصوصیت “راست چین” یا راست به چپ (right-to-left) هستند. معمولاً وقتی اعداد را در این پاراگراف ها قرار می دهیم، مشکلاتی به وجود می آید.

همانطور که می بینید، اگر شماره تلفن دارای دش (خط تیره) یا فاصله باشد، برعکس نشان داده می شود. یکی از کارهایی که معمولاً انجام میدهند، نوشتن شماره تلفن از آخر به اول است… که این خودش مشکل ساز است! زیرا شماره ها باید در کد های HTML بصورت صحیح نوشته شوند تا اگر موتور جستجو نیاز به خواندن آنها داشت برای استفاده در سرویس هایی مانند Google Places، بتواند شماره صحیح را بخواند.

راهکاری که برای این مشکل وجود دارد، این است با استفاده از CSS اعداد را در یک تگ span با مشخصات زیر قرار می دهیم:

با ترفند فوق، اعداد بصورت چپ چین (Left to Right) نمایش داده خواهند شد.

متن چپ چین left-to-right در پاراگراف راست چین right-to-left
2 رای، میانگین: ۵ از ۵