فضا پیمای Dawn ناسا در مسیر سرس (سیریس Ceres) قرار دارد، بزرگترین شیء در حلقه سیارک های منظومه شمسی خودمان. و این فضا پیما دو موضع نورانی عجیب را در سطح دهانه مانند خود مشاهده کرده است.

ناسا سیارک سیاره سرس

 

فضا پیمای داون که برنامه دارد بر روی سیارک سرس (سیریس) بنشیند در ۶ مارس، از ۴۶۰۰۰ کیلومتری عکس هایی برداشته است از این موضع های نورانی. گفته می شود نورانی ترین بخش از این نقاط، ۴۰% نور را باز تاب می دهند. داون هفت سال است که توسط ناسا به فضا ارسال شده است و قرار است این سیاره کوچک را جهت یافتن آب بررسی کند. و در حال حاضر با سرعت ۴۵۰ مایل در ساعت به این سیاره نزدیک می شود.

عکس ها و ویدیوهایی در این باره در این لینک وجود دارد.

منبع: گاردین

نور های عجیبی در سیاره کوتوله سرس دیده شدند
امتیاز بدهید