پروژه پالایشگاه تبریز شامل نصب و راه اندازی سیستم های انتقال PCM-PDH جهت انتقال ۴ پورت شبکه و ۴ E1 ای وان و ۶۰ خط تلفن بوده است. ابتدا لاین ترمینال ها بهمراه تجهیزات جانبی به پالایشگاه نفت تبریز منتقل شده و پس از تایید و کنترل اموال، دستور نصب و راه اندازی تجهیزات صادر شد.

این پروژه در آبان ۱۳۹۵ تکمیل گردید. عکس های پروژه را مشاهده می کنید:

پروژه نصب لاین ترمینال پالایشگاه تبریز
۱ رای، میانگین: ۵ از ۵