نرخ تبدیل یا کانورژن ریت Conversion Rate معیاری است در سئو که موفقیت یک کمپین تبلیغاتی را با آن می سنجند. و آن درصدی است که نشان می دهد از بین تمام بازدید کنندگان سایت، چند نفر پا پیش گذاشته و اقدام به تماس یا خرید کرده اند. در واقع این عدد نشان می دهد که سایت شما در جذب مشتری چقدر موفق بوده است.

کانورژن ریت بین ۳ تا ۶% ایده آل بوده و بقیه ی درصد ها نسبت به این بازه سنجیده می شوند.

بعنوان مثال، اگر سایت یک دکتر دندانپزشک، ۱۰۰ ویزیتور در ماه داشته باشد، و از این تعداد، ۵ نفر فرم تماس را پرکنند یا با مطب تماس بگیرند، نرخ تبدیل یا همان Conversion Rate معادل ۵% خواهد بود. که طبق بازه ی معرفی شده در بالا، تبدیل متعادلی است.

عواملی که باعث می شوند این عدد بالا برود زیادند، ولی زود باز شدن سایت، مفید بودن مطالب، مرتبط بودن موضوع برگه با تیتر آن، مرتبط بودن کاربران با موضوع برگه، وجود دگمه فرم تماس یا دانلود یا شماره تلفن و… از مهمترین این عوامل می باشند.

 

کانورژن ریت Conversion Rate چیست؟
۱ رای، میانگین: ۴ از ۵