ژانویه 11, 2019

تایپ فارسی در اتوکد ۲۰۲۰

از آنجایی که سایت های زیادی به موضوع آموزش تایپ فارسی در اتوکد ورژن های 2014، 2016، 2018 پرداخته بودند، تصمیم نداشتم این مقاله رو بنویسم، […]