نوامبر 7, 2014

رگولار اکسپرشن قسمت دوم

این مقاله، قسمت دوم از راهنمای کامل رگولار اکسپرشن ارائه شده توسط نئو مارکت می باشد. قسمت اول را می توانید از این آدرس مطالعه کنید. […]
نوامبر 7, 2014

تمرین هایی برای یادگیری رگولار اکسپرشن

این قسمت سوم و پایانی از آموزش گام به گام رگولار اکسپرشن می باشد. در قسمت های اول و دوم، نحوه ایجاد اکسپرشن مورد نیاز را یاد […]
نوامبر 7, 2014

جدول کامل علامت ها و کاراکتر های رگولار اکسپرشن

کاراکتر ها Characters کاراکتر شرح مثال نمونه تطابق \d در اکثر موتور ها: یک رقم. بین 0 و 9 file_\d\d file_25 \d .NET, Python 3: one […]
نوامبر 7, 2014

راهنمای کامل رگولار اکسپرشن – ریجکس

آموزش گام به گام رگولار اکسپرشن (Regular Expressions) یا ریجکس (Regex) رگولار اکسپرشن یک الگوی تطابق است که می تواند ببیند آیا یک متن یا یک […]