نوامبر 12, 2014

بردکرامب Breadcrumb چیست؟

به رشته های دنباله دار که برای راهنمای ناوبری در سایت ها استفاده می شوند، بردکرامب می گویند. بعنوان مثال: نئو مارکت » سئو » سئو […]