به رشته های دنباله دار که برای راهنمای ناوبری در سایت ها استفاده می شوند، بردکرامب می گویند.
بعنوان مثال:

نئو مارکت » سئو » سئو چیست؟

نئو مارکت » سئو » مقاله های سئو

این ها دو نمونه از Breadcrumb یا breadcrumb trail می باشند که هدف آن راهنمایی کردن کاربران است. شما با کلیک کردن در لینک […]