هارد دیسکی با دی ان ای ساخته شده که اطلاعات را یک میلیون سال نگه می دارد!