این ۲۲ عکس توسط شرکت ها و سازمان های بزرگ جهت تبلیغ محصول خود استفاده شده اند که تحسین بینندگان را بر انگیخته اند. نام کشوری که موسسه تبلیغاتی در آن مستقر است در پرانتز آورده شده است:

Ecovia: مبارزه با خشونت (برزیل)

Keloptic: تبلیغ عینک طبی (فرانسه)

Weight Watchers: تبلیغ لاغری (آلمان)

Chupa Chups: آب نبات بدون […]