رگولار اکسپرشن

رگولار اکسپرشن قسمت دوم

این مقاله، قسمت دوم از راهنمای کامل رگولار اکسپرشن ارائه شده توسط نئو مارکت می باشد. قسمت اول را می توانید از این آدرس مطالعه کنید.

خوب، همانطور که در قسمت اول دیدید، ما هدر یک صفحه بازگشتی از یک تراکنش بانکی را دریافت کرده و می خواهیم موفقیت یا عدم موفقیت را از بین […]

تمرین هایی برای یادگیری رگولار اکسپرشن

این قسمت سوم و پایانی از آموزش گام به گام رگولار اکسپرشن می باشد. در قسمت های اول و دوم، نحوه ایجاد اکسپرشن مورد نیاز را یاد گرفتیم. همچنین با توابعی از PHP و Javascript آشنا شدیم که با Regular Expressions کار می کنند. و همچنین با ابزار آنلاینی آشنا شدیم که در تست کردن به ما […]

جدول کامل علامت ها و کاراکتر های رگولار اکسپرشن

کاراکتر ها Characters

کاراکتر
شرح
مثال
نمونه تطابق

\d
در اکثر موتور ها: یک رقم. بین ۰ و ۹
file_\d\d
file_25

\d
.NET, Python 3: one Unicode digit in any script
file_\d\d
file_9?

\w
در اکثر موتور ها: یک حرف اسکی، عدد یا آندرلاین
\w-\w\w\w
A-b_1

\w
.Python 3: “word character”: Unicode letter, ideogram, digit, or underscore
\w-\w\w\w
?-?_?

\w
.NET: “word character”: Unicode letter, ideogram, digit, or connector
\w-\w\w\w
?-???

\s
Most engines: “whitespace character”: space, tab, newline, carriage […]

راهنمای کامل رگولار اکسپرشن – ریجکس

آموزش گام به گام رگولار اکسپرشن (Regular Expressions) یا ریجکس (Regex)

رگولار اکسپرشن یک الگوی تطابق است که می تواند ببیند آیا یک متن یا یک رشتۀ کاراکترها، مطابق با الگویی که شما می خواهید هستند یا نه.

بعنوان مثال، برای اینکه مطمئن شوید یک رشته متنی، مطابق با الگوی ایمیل است، می توانید چک کنید […]