در سرور های لینوکسی فایلی وجود دارد بنام htaccess. این فایل که نامش با دات (نقطه) شروع می شود، یکی از فایل های سیستمی لینوکس بوده که در سرور ها نشان دهنده ی نحوه ی پاسخگویی آپاچی apache برای درخواست های مختلف کاربران می باشد.

بعنوان مثال اگر در فایل اچ تی اکسس نوشته شده باشد: […]